home

Vereniging tot het nut van het algemeen (NUT Krimpen)

Sinds jaar en dag is de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Krimpen aan de IJssel, kortom NUT Krimpen, een begrip in de Krimpenerwaard.

Tweehonderd jaar na de oprichting staat NUT nog altijd midden in de gemeenschap. Met haar divers cursusaanbod beantwoordt zij aan de doelstellingen waarvoor de landelijke organisatie in 1870 door Jan Nieuwenhuijzen in Edam werd opgericht: ‘Streven naar individuele maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte, in een zo breed mogelijke samenwerking met de omgeving’, is een van de uitgangspunten. Het is daarom dat wij graag ons oor te luister leggen.

Naar de behoeften van onze leden en naar de signalen uit de samenleving. Praktisch gezien doen we dat door met allerlei activiteiten een sociaal- maatschappelijke en educatieve rol te vervullen. Dat kan zijn met het opzetten van nieuwe cursussen, maar ook door deze te faciliteren in samenwerking met plaatselijke organisaties en personen.

Uw lidmaatschap biedt ons draagvlak in de samenleving. Met € 15,00 per kalenderjaar maakt u het mogelijk om onze doelstellingen te blijven nastreven voor de toekomst.

 

Op de hoogte blijven van Uitagenda Krimpen?


6 + 4 =

[x] dit niet meer tonen