home

Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een landelijk interkerkelijk overlegorgaan.

De afdeling Krimpen aan den IJssel van de Raad van Kerken streeft naar Ontmoeting en Samenwerking, niet alleen tussen Christenen en kerken, maar ook binnen de hele Krimpense samenleving. Enerzijds heeft de kerk de roeping om het licht van Christus te laten schijnen, anderzijds doet de Krimpense samenleving ook steeds meer een beroep op de kerken om samen te werken. Dat is een gezamenlijk belang: de kerken krijgen hiermee gelegenheid hun missionaire opdracht vorm en inhoud te geven en de samenleving maakt door allerlei activiteiten (opnieuw) kennis met de kracht van het christelijk geloof. Ook in overleg op sociaal vlak tussen kerken en de gemeente Krimpen aan den IJssel blijkt dat kerk en gemeente elkaar veel te bieden hebben.

Binnen het bestuur is er een ongeveer tweemaandelijks overleg waaraan ook veel voorgangers deelnemen.

De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel bundelt de activiteiten van de deelnemende kerken en geeft daar publiciteit aan met de uitnodiging elkaar ook buiten de eigen kerk te ontmoeten. Dat gebeurt digitaal, in persberichten en langs andere beschikbare wegen.

Aan De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel nemen de volgende kerken deel:

· de Rooms Katholieke Parochie "Maria Koningin"

· de PKN Fonteinkerk wijkgemeente

· de PKN IJsseldijkkerk wijkgemeente

· de PKN Wingerd wijkgemeente

de Evangelische gemeente Krimpen aan den IJssel

· de GKV Immanuel kerk

· de Geredja Indjili Maluku (GIM)

· de Nood-Gemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda (NGPMB)

· de Nood-Gemeente Protestan Maluku di Belanda (NGPMB maart '53)
 

Op de hoogte blijven van Uitagenda Krimpen?


3 + 2 =

[x] dit niet meer tonen