•  religie

Week van Gebed voor de Eenheid

dagelijks 18:30-19:30u
t/m 24 januari 2021
De Week van Gebed voor de Eenheid, dit jaar in het teken van “#blijf inmijn liefde” .
 

Waar:internet
Toegang:gratis
Alleen geschikt voor:
Georganiseerd door:de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel
Aanmelden:Klik hier
Wanneer:dagelijks 18:30-19:30u
t/m 24 januari 2021
De week is voorbereid door de oecumenische zuster-gemeenschap Grandchamp in Zwitserland. De vormgeving is aangepast aan de RIVM-maatregelen.

Als begin van deze Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 17 januari zal een online-dienst live, maar zonder bezoekers worden uitgezonden vanuit de ArkRank-gemeente om 18.30uur via de internetzoekterm: arkrank youtube.

In de week die volgt zullen de deelnemende kerken hun bijdrage dagelijks met u delen via hun eigen websites en de facebookpagina van de Raad van Kerken in Krimpen.

Maandagavond 18 januari: De Wingerd
Dinsdagavond 19 januari: De Bron
Woensdagavond 20 januari: IJsseldijkkerk
Donderdagavond 21 januari: Immanuelkerk
Vrijdagavond 22 januari: Rehoboth/Sionskerk
Zaterdagavond 23 januari: EGK. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel, waarin deelnemen: Arkrank; de Bron; Immanuelkerk; Evangelische Gemeente Krimpen; de Molukse kerken; IJsseldijkkerk en de Wingerd.
www.youtube.com/video/DtOLkpW-Ohl
 

agenda

dagelijks 18:30-19:30u
t/m 24 januari 2021