• Breakout Krimpen

Breakout Krimpen

De gemeente Krimpen aan den IJssel maakt het voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar mogelijk om leuke en zinvolle activiteiten voor hun leeftijdgenoten te organiseren. Dit gebeurt onder de naam BreakOut Krimpen. Wethouders Coen Derickx (jeugd) en Hugo van der Wal (gezondheid) hebben aan de organisaties Synerkri, Jongerenwerk Krimpen en Lvision gevraagd dit samen te organiseren.

Jongeren hebben het in deze tijd niet makkelijk
Meer dan andere leeftijdsgroepen ervaren jongeren door de coronamaatregelen niet alleen het gebrek aan het contact met leeftijdsgenoten en activiteiten, maar ook mentale gezondheidsproblemen, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Ook in Krimpen aan den IJssel spelen deze problemen. Daarom heeft de gemeente de organisaties gevraagd om samen activiteiten voor jongeren te organiseren die hun welzijn verbeteren.

De kern van de gezamenlijke aanpak is dat de jongeren hierbij centraal staan. Zij bedenken de activiteiten en voeren deze ook zelf uit. De samenwerkende organisaties faciliteren hen hierbij zo goed mogelijk en leggen de verbinding met maatschappelijke, culturele en sportieve organisaties in Krimpen aan den IJssel.

Jongeren komen zelf met activiteiten
De gemeente wil alle jongeren in Krimpen aan den IJssel de gelegenheid geven om goede idee├źn in te dienen en uit te voeren. Waar nodig krijgen ze ondersteuning van de samenwerkende organisaties, verenigingen en instellingen.

Heb je een leuk idee voor het organiseren van een jongerenactiviteit?
Dien jouw idee in bij Stichting Synerkri en er wordt een budget beschikbaar gesteld!
Stuur een mail naar cees@synerkri.nl. Na je mail krijg je een aanmeldformulier met uitleg. Zij ondersteunen je in samenwerking met andere partners bij de aanvraag, invulling en organisatie!