•  “Land verloren, Krimpen geboren”.

“Land verloren, Krimpen geboren”.

Onder deze titel is een boek verschenen over de boerderijen van Krimpen aan den IJssel.


Het boek is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekwinkels en bij de Historische Kring www.historischekringkrimpen.nl/winkel. De kosten zijn €19,95.

De auteurs (Arie Koolmees en André Hoogendijk) nemen u mee naar het boerenleven langs de dijken. Foto’s en verhalen wisselen elkaar af. Familiegeschiedenissen en mooie anekdotes kwamen ze tegen. Graan of gras, hennepteelt en veeziekten, het staat er allemaal in.

“In 1865 brak veepest uit. Van Rijkswege werden voorschriften gegeven hoe de boer moest omgaan met zieke dieren. Snel afmaken, de andere koeien apart houden, geen vervoer van vee en vlees. Het Rijk wilde dat, maar de gemeente was bevoegd die maatregelen te nemen of niet. Als in de gemeenteraad veel agrariërs vertegenwoordigd zijn, dan kon het wel eens zo zijn dat er een eigen interpretatie aan die maatregelen gegeven werd. De veepest greep zo om zich heen dat het voor Nederland een ramp werd. Militairen werden ingezet, ook in Krimpen, om o.a. het vervoer met de veerpont te controleren; bij het logement aan de Veerdam werd een onderkomen gebouwd voor de marechaussee”.