•  religie

Avond over de NBV21 Bijbelvertaling

do 2 juni 2022 20:00-22:00u
Presentatie over de Bijbelvertaling NBV21 door Rieuwerd Buitenwerf, directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
 

Waar:kerkgebouw de Wingerd
Toegang:gratis
Alleen geschikt voor:
Georganiseerd door:PKN-wijkgemeente de Wingerd
Aanmelden: Klik hier
Wanneer:do 2 juni 2022 20:00-22:00u
Op 13 oktober overhandigde Rieuwerd Buitenwerf de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21 aan koning Willem Alexander.
Hij deed dat in zijn hoedanigheid van directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk”, zei Rieuwerd bij de overhandiging.

Op 15 december zou hij een presentatie houden in De Wingerd over de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21. Die avond kon niet doorgaan vanwege alle coronamaatregelen.
We zijn blij dat Rieuwerd nu toch zijn presentatie komt houden op donderdag 2 juni.
Wat zijn de uitgangspunten bij zo’n NBV? Zo dicht mogelijk bij de grondtekst blijven of je aanpassen aan de veranderingen waaraan de Nederlandse taal altijd blootstaat? Deze en andere vragen staan centraal in zijn presentatie. Ook kunt u natuurlijk uw eigen vragen kwijt en het boek zelf even ter hand nemen.

De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming en Toerusting van De Wingerd, in samenwerking met de Raad van Kerken.
Iedereen is welkom.
 

agenda

do 2 juni 2022 20:00-22:00u