•  literair

Lezing Johannes Goedaert

vr 16 september 2022 19:30-21:30u
Kees Beaart vond in 1996 in Kopenhagen een boekje van Johannes Goedaert over de gedaanteverwisseling van insecten.
 

Waar:Ontmoetingscentrum De Tuyter
Toegang:Leden €10,- en niet leden €12,50
Alleen geschikt voor:
Georganiseerd door:NUT Krimpen
Aanmelden: Klik hier
Wanneer:vr 16 september 2022 19:30-21:30u
Ontmoetingscentrum De Tuyter
Het was een uitgave uit 1660 en bevatte prachtige gekleurde afbeeldingen en goed leesbare teksten.

In de vorige eeuw schreven de meeste auteurs gegevens over planten en dieren van elkaar over. Daarom
zocht Kees al jarenlang naar zo oud mogelijke bronnen. Van Goedaert had hij nooit gehoord en hoe meer hij in het boekje las, hoe meer verbaasd hij raakte dat Goedaert zo weinig bekend was.

Hoe bekend iemand is komt niet door zijn of haar prestaties, maar door hoe en hoeveel er over een persoon geschreven wordt. Sinds 1996 bestudeert Kees leven en werk van Goedaert. Hij heeft in Europa vele archieven, bibliotheken en musea bezocht en vond veel gegevens die niet eerder gepubliceerd waren. Met zijn vrouw Birgitte legde hij de Goedaert Collectie aan. De Goedaert Collectie bevat naast vele originele boeken van Goedaert, o.a. boeken van Goedaerts voorgangers en tijdgenoten, Zeeuwse penningen en munten uit de zeventiende eeuw en schilderijen, tekeningen en prenten van Goedaert Collega’s uit het Middelburgse St. Lucasgilde.

Werken uit de Goedaert Collectie worden regelmatig aan musea in bruikleen gegeven, zoals aan het Zeeuws Museum, waar in 2016 op initiatief van Kees een Goedaert-tentoonstelling werd gehouden. Bij de opening van deze tentoonstelling verscheen de door Kees samengestelde eerste monografie over Goedaert: “Johannes Goedaert Fijnschilder en Entomoloog”. Dit boek is wereldwijd in het bezit van belangrijke bibliotheken.

Deelnemers aan de lezing ontvangen digitaal een boekje met dezelfde titel.

Tijdens de lezing in de Tuyter over leven en werk van Goedaert zullen de deelnemers originele boeken van
Goedaert kunnen inzien met door hemzelf vervaardigde en ingekleurde etsen en er gezamenlijk enkele
passages in lezen. Bovendien zullen enkele penningen van het Middelburgse St. Lucasgilde rond gaan onder de deelnemers en zullen enkele panelen van collega’s van Goedaert uit het Middelburgse gilde getoond en kort besproken worden.
 

agenda

vr 16 september 2022 19:30-21:30u
Ontmoetingscentrum De Tuyter