• Recreatiegebied Lansingh-Zuid

Recreatiegebied Lansingh-Zuid

De nieuwe speelvoorziening is een avontuurlijke route door de natuur. Kinderen worden uitgedaagd en komen volop in aanraking met de natuur. Er zijn enkele spannende oversteken over bestaande watergangen. Het grasveld is een speelweide met veel ruimte voor vrij en fantasierijk spelen.

Avontuur in de natuur
De route is volledig landschappelijk ingepast: gebruik van bestaande (schouw)paden en oog voor de natuur bij de plaatsing van spelaanleidingen in de bosrand. De route start op het grasveld, maar loopt grotendeels door het bos. Daarbij zijn diverse spelaanleidingen aangebracht voor kinderen in de leeftijd van 8–12 jaar. Onder begeleiding kunnen ook jongere kids gebruik maken van de nieuwe speelroute. De route is ook leuk voor iets oudere kinderen.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
De aanleg van de natuurlijke speelplek is onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. De Kwaliteitsimpuls heeft als doel recreatiegebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers, zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de recreatiegebieden aan de lat voor de uitvoering. Ze werken samen met andere partijen om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden.