• Lokaal Sportakkoord 2

Lokaal Sportakkoord 2

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft het nieuwe Lokaal Sportakkoord 2 vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan is een activiteitenbudget beschikbaar gesteld.

Elke vereniging/organisatie/inwoner van Krimpen aan den IJssel kan een aanvraag indienen voor een bijdrage vanuit dit budget voor een activiteit of plan dat zij wil organiseren.

Bijgaand het aanvraagformulier waarop de voorwaarden voor de aanvraag zijn opgenomen. Aanvragen om een bijdrage kunnen worden ingediend voor 7 september. Voor de 2e ronde dient een aanvraag voor 1 november 2023 te zijn ingediend.