•  lezing/debat

Lezing 'China'

ma 27 januari 2025 20:00-22:00u
De opkomst van een wereldmacht: Hoe China na de dood van Mao zich ontpopte tot een belangrijke speler op het wereldtoneel.
 

Waar:
Toegang:€15,-
Alleen geschikt voor:
Georganiseerd door:NUT Krimpen
Aanmelden: Klik hier
Wanneer:ma 27 januari 2025 20:00-22:00u
Ontmoetingscentrum De Tuyter
Ik (Dhr Theo de Jong) ben vereerd om u weer mee te nemen op onze reis door de geschiedenis van het imponerende China.

In mijn laatste lezing hebben we stilgestaan bij het eeuwenoude Chinese keizerrijk en hoe dit door binnenlandse en buitenlandse oorzaken steeds meer in verval raakte, totdat uiteindelijk in 1911 de laatste keizer moest aftreden en China na duizenden jaren een republiek werd.

Een republiek die moeizaam van de grond kwam. Opstanden, buitenlandse inmenging, burgeroorlogen, Japanse bezetting, opkomst van de communisten, hervormingen tegenover heimwee naar het keizerrijk.

Uiteindelijk zal ook deze republiek ten onder gaan: op 1 oktober 1949 werd de volksrepubliek China uitgeroepen. Na de Sovjet Unie toen de belangrijkste communistische mogendheid ter wereld. Een wereld die gekenmerkt werd door wantrouwen, wapenwedloop, invloedsferen, verschillende economisch en politieke ideologieën; kortom de Koude Oorlog.

We hebben toen in vogelvlucht gekeken hoe Mao via allerlei hervormingen en massacampagnes, zoals de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie, van China een ideologisch zuiver communistische heilstaat wilde maken. Dit met rampzalige gevolgen voor de Chinese bevolking.

In het eerste deel van deze tweede lezing zal ik een korte samenvatting geven van het hier bovenstaande om vervolgens de fascinerende transformatie van China na de dood van Mao te behandelen.

Aan bod komen o.a. de vier hervormingen van Deng Xioping, die een schokgolf eerst door China, maar vervolgens ook door de wereld hebben gecreëerd.

Vanzelfsprekend zal ook de moeizame houding van de Chinese leiders tegenover een vijfde hervorming (openheid/democratisering) aan bod komen.

We eindigen de lezing met de regeringsperiode van Xi, iemand die in zich meer macht heeft lijkt te verenigen dan Mao en Deng samen. Een sfinx achtige leider die zich steeds meer lijkt te gedragen als een kruising van de keizer met een hemels mandaat en de Grote Roerganger Mao die geen enkele afwijking van de koers tolereerde. Een leider die China een grootste toekomst voorspelt, maar zich over de route daar naar toe vaak in nevelen hult.

Zoals u van mij een beetje gewoon bent wederom veel afbeeldingen, filmpjes, en ruimte voor vragen en/of verheldering. Ik verheug me erop u weer te ontmoeten.
 

agenda

ma 27 januari 2025 20:00-22:00u
Ontmoetingscentrum De Tuyter