• Stichting Veteranen Krimpen

Stichting Veteranen Krimpen

De stichting stelt zich ten doel het -op een laagdrempelige wijze- aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden aan dat deel van de bevolking van de gemeente Krimpen aan den IJssel die de status militair veteraan hebben.

Nederland heeft momenteel ongeveer 113.750 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren1979 tot nu deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband. Dit aantal blijft groeien, want de Nederlandse krijgsmacht blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid wereldwijd.
Wij willen graag respect, erkenning en waardering tot uiting te brengen voor veteranen namens de Krimpense samenleving.

Wij organiseren niet alleen bijeenkomsten voor veteranen (Maandelijkse Veteranencafe’s), maar ook activiteiten waar inwoners aan kunnen deelnemen. Zo wordt iedereen zich bewust van de aanwezigheid van veteranen in onze samenleving. Voorbeelden daarvan zijn ontmoetingen met inwoners, samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties, het ondersteunen bij de organisatie van Veteranendag of het contact leggen met scholen.